CHP’li Şahbaz: Hastanelerde Randevu Sorunu Çözülmeli

admin

(ANKARA) – CHP Genel Başkan Yardımcı Zeliha Aksaz Şahbaz, hastanelerdeki randevu sorununa dikkati çekerek, “Hastanelerimizde randevu almak neredeyse imkansız hale gelmiştir. Sağlık hizmetine erişim, milyonlarca vatandaş için ciddi bir engele dönüşmüştür. Bu durum, hastaların sağlığını tehdit etmekte ve hatta hayatlarını riske atmaktadır” dedi. Sağlık Bakanlığı’nın önerdiği “randevuma geleceğim” onayı ile sorunun çözülemeyeceğini belirten Şahbaz, “digital okuryazarlığın” düşük olduğu bir toplumda vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini daha da zorlaştıracağına işaret etti.

Zeliha Aksaz Şahbaz, hasatenelerdeki randevu sorununa ilişkin yazılı açıklama yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı “onaylı randevu” sisteminin yaşanan sorunları çözmeyeceğini vurgulayan Şahbaz, şunları kaydetti:

“Sağlık, Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımına göre sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir. Sağlık hakkı, devletlerin en temel görevlerinden biridir. Ancak Türkiye’de sağlık hizmetleri, Sağlıkta Dönüşüm Programı ile ticarileştirilmiş ve ticari bir meta haline getirilmiştir. Bu dönüşüm süreci, ülkemizde sağlık sisteminin çöküşüne neden olmuş, randevu krizi başta olmak üzere birçok sorunu beraberinde getirmiştir.

Hastanelerimizde randevu almak neredeyse imkansız hale gelmiştir. Sağlık hizmetine erişim, milyonlarca vatandaş için ciddi bir engele dönüşmüştür. Hastalar, muayene ve tetkikler için haftalarca hatta aylarca beklemek zorunda kalmakta, tıbbi müdahaleyi gecikmeli almaktadır. Bu durum, hastaların sağlığını tehdit etmekte ve hatta hayatlarını riske atmaktadır. Randevu krizinin görmezden gelinen gerçekleri, sağlık sistemimizin ne denli kötü bir durumda olduğunu gözler önüne sermektedir.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, poliklinik sayısı 850 milyona, acile başvuru sayısı ise 150 milyona ulaşmıştır. Bu rakamlarla Türkiye, hekime veya sağlık birimine başvuru oranında Avrupa, acile başvuru oranında ise dünya birincisidir.

Bazı hastanelerde Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nde (MHRS) hekimin onayı dışında beş dakikalık muayene süreleri iki dakikaya indirilerek randevu verilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü her hastaya 20 dakika muayene süresi öngörürken, kısa sürelerle verilen hizmet kalitesini düşürmekte, hekim-hasta ilişkisini bozmakta ve sağlıkta şiddeti körüklemektedir.”

DAHA FAZLA BÜTÇE TALEBİ…

Sağlık Bakanlığının önerdiği “randevuma geleceğim” onayı ile sorunun çözülemeyeceğini belirten Şahbaz, “Bu, digital okuryazarlığı düşük bir toplumda vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini daha da zorlaştıracaktır” dedi.

Koruyucu sağlık hizmetlerine ayrılan bütçe payının düşürüldüğünü, kaynakların özel şirketlerce işletilen şehir hastanelerine aktarıldığını vurgulayan Şahbaz, çözüm önerilerini şöyle sıraladı:

“Koruyucu sağlık hizmetleri ve birinci basamak sağlık hizmetlerine daha fazla bütçe ayrılmalı, kamu eliyle verilmelidir. Sevk zinciri uygulanmalı, gereksiz yere ikinci ve üçüncü basamak hastanelere yığılmalar önlenmeli, hizmet kalitesi artırılmalıdır. Sağlık okuryazarlığı eğitimleriyle kışkırtılmış sağlık talebi azaltılmalı, ulaşılabilir, halka yakın sağlık merkezleri oluşturulmalıdır. Sağlık hizmeti, parayla satın alınan bir meta değil, herkesin ücretsiz ve nitelikli bir şekilde yararlanabildiği bir kamu hizmeti haline getirilmelidir.”

Yorum yapın

vozol 20000 vozol 10000 vozol neon 10000 vozol 12000 vozol 12000 vozol 10000 vozol vozol timeisworth.com
casino casino siteleri